Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Преподаватели /

ас. арх. Анастас Иванов

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата

ас. арх. Анастас Иванов
Кабинет 712
Приемно време

За летен семестър на академичната 2020-2021 година

Четвъртък 12,00ч. - 14,00ч.

 

Online MS Teams:

 teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc2MTgyYzEtYjIwNi00YWRhLWEwZjctN2UxMzc5OWIxNDEy%40thread.v2/0

 

E-mail a.ivanov@mail.bg
Постъпил в УАСГ 2017

Членство

КАБ