Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради

гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева
Кабинет А 704
Приемно време

Вторник (11.06.2024) 11:30 ч. - 14:00 ч.

Сряда (12.06.2024) 15:30 ч.-16:30 ч.

Пътък (14.06.2024) 15:00 ч. - 16:00 ч.

 

 

 

E-mail skrizhovska_far@uacg.bg

Лекционни курсове

- Индустриални сгради - първи проект за студенти III-ти курс към катедра Индустриални сгради, Архитектурен факултет, УАСГ

- Индустриални сгради - втори проект за студенти IV-ти курс към катедра Индустриални сгради, Архитектурен факултет, УАСГ

- Аграрни сгради за студенти ІІІ-ти курс към катедра Индустриални сгради , Архитектурен факултет, УАСГ;

- Цветът в архитектурата - свободноизбираема дисциплина

- Архитектура за студенти II-ри курс - специалност ССС, УАСГ

Образование

Магистър- специалност архитектура, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, 2011

Доктор - Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, 2019

Езици

английски 

Членство

Камара на архитектите в България

Съюз на архитектите в България

Група Цвят

Участие в международни проекти

 

  • обучение на чуждестранни студенти по програма Erasmus+.
  • гост - лектор: Bauhaus Spring School, Gray Energy Matter, Weimar, 03.2024

Публикации

Писарски А., Скрижовска С.: Архитектурното решение на винопроизводствените комплекси в световната практика – създаване на рекламен образ. Годишник на УАСГ, Том XLVI, Свитък 1 2013-2014, София, 2014 г. ISSN 1310-814X, с.115-127

Скрижовска С.: Развитие на винопроизводствените предприятия в България. Годишник на УАСГ, Том XLVI, Свитък 1 2013-2014, София, 2014 г. ISSN 1310-814X, с.129-140

Скрижовска С.: Местоположение на винарните и избите в България. Агрокомпас, месечно списание година XXVI, юни 2015, София, с. 94-95

Скрижовска С.: Публичните пространства в съвременните винарни. Строителство Градът, вестник, бр. 5(881), 9-15 февруари 2015 г., с. 30-31

Скрижовска-Колева С., „Цветовете  като възможност за подобряване на естетическия вид на детски градини“, Национална научна конференция „Цветът и детето -2“, 09.06.2018 г., София, България

Скрижовска-Колева С., „Ролята на цвета в интериора на детската градина“, Пета балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“, ЮЗУ, 26.09 – 27.09.2019 г., ISSN 1313 – 5236, Благоевград, България, стр 131-137

Скрижовска-Колева С., „Вертикалните ферми – наложителното бъдеще“, XX Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’2020, Сборник доклади – Том II, 15-17 октомври 2020 г., ISSN: 1314-071X, София, България, стр. 293-298

Скрижовска-Колева С., „Резултати от теоретичен курс „Цветът и архитектурата“ в УАСГ – 2020 – 2021. , Пета научна конференция по проблемите на цвета и цветознонието Банканколор 5 – Цвят във всички направления, 15 юли 2021 г., София, България

Skrizhovska-Koleva S., “Former military buildings - a shelter for refugees from the wars”, Balkan Architectural Biennale, International conference:  global village – shelter for resilient living, 9-10th of December 2021,  ISBN 978-86-7924-276-1, Faculty of architecture in Belgrade, Serbia

Скрижовска-Колева С., „Архитектурен образ на плаващи ферми в Ротердам“, Научна конференция 100 години  от рождението на професор Методи Писарски, Сборник статии, 17 февруари 2022 г., ISBN 978-954-724-155-8 (печатно издание) ISBN 978-954-724-152-7 (pdf) ISBN 978-954-724-153-4 (CD), София, България, стр. 89-94

Скрижовска-Колева С., „Сгради за коне. Част I: Изисквания към помещения и обзаваждане“, XXII Международна научна конференция ВСУ’2022, Сборник доклади – Том I, 6-8 октомври 2022 г., ISSN: 1314-071X, София, България, стр. 227-237 

Скрижовска-Колева С., Истатков Н. „ Универсален дизайн на достъпна среда в индустиални сгради“, XXIII Международна научна конференция ВСУ’2023, Сборник доклади – Том I, 22-24 юни 2023 г., ISSN: 1314-071X, София, България, стр. 259-268

Skrizhovska-Koleva S., “Biophilic design principles in workplace”, International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering SINARG 2023, 14-15 September 2023,  ISBN 978-86-88601-81-8 ISBN 978-86-88601-81-8 (for publishing issue), Niš, Serbia, p. 837-845

Skrizhovska-Koleva S., “Architectural manifestations of primary production industry in urbanized territories”, Balkan Architectural Biennale, International conference:  global village – shelter for resilient living 2, 21-23th of November 2023,  ISBN 978-86-7924-340-9, Faculty of architecture in Belgrade, Serbia, р. 23-28

Конспекти

Информация

Фото галерия

  •  “Biophilic design principles in workplace”, International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering SINARG 2023, 14-15 September 2023, Niš, Serbia
  • С арх. София Георгиева, дипломант към кат. Индустриални сгради с дипломна работа „ Център за градско земеделие U Farm - Шанхай“ ( ръководител гл. ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева) – Първо място на международен конкурс: https://uni.xyz/competitions/u-f