Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

ас. инж. Петя Георгиева

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Петя Георгиева
Кабинет 413 ректорат
Приемно време

сряда 10:00 - 12:00 часа

E-mail pgeorgieva_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане Бургас
Постъпил в УАСГ 2018

Учебни материали

Курсови задачи и задания