Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

доц. д-р арх. Георги Бояров

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

доц. д-р арх. Георги Бояров
Кабинет А1017
Приемно време понеделник 12,00 - 14,00 ч. вторник 12,00 - 14,00 ч.
Телефон 9635245/291
E-mail gb301@abv.bg
Семейно положение разведен

Лекционни курсове

Специалност:Архитектура- ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ Специалност:Геодезия- ПАРКОВА И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА Специалност:Урбанизъм-ТРАНСПОРТНО ПЛАНИРАНЕ ; ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА Специалност Архитектура - Паркова и ландшафтна архитектура

Образование

висше

Езици

френски руски

Професионални умения

градоустройсто летищно планиране ландшафтна архитектура ландшафтно планиране

Научни интереси

урбанизъм летища градско обновяване ландшафтно планиране

Научна дейност

преподавателска дейност в областта на урбанизма;парковата и ландшафтна архитектура;транспортно планиране;летищно планиране и устройство

Членство

САБ КАБ ИАТА

Участие в научно-изследователски проекти

не съм участвал в периода след 2005 г. до 2005 учстие в програма ТЕМПУС

Участие в проектиране и строителство

проекти в София и страната в областта на летищното;устройственото;жилищното и обществено строителство проекти в областта на парковата архитектура в София и страната проекти в областта на градоустройственото планиране

Участие в международни проекти

Конкурсни проекти за Кипър и Украйна - 1998 - 2002 г. ТЕМПУС-проект

Научни и академични длъжности

доцент - доктор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

урбан airport landscape

Други длъжности и дейности

Консултант по летищтно планиране

Публикации

публикации в областта на летищното и транспортно планиране;отдиха и туризма публикациите са поместени в Годишника на УАСГ, в-к "Строителство - градът" и в издание на БАН

Друга информация

няма

Учебни материали

Други


Хоби

отглеждане на цветя