Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Учебна и научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции” / Преподаватели /

доц. д-р инж. Петър Христов

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

Строителен факултет, Катедра Учебна и научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции” - Ръководител лаборатория

доц. д-р инж. Петър Христов
Кабинет Б445
Приемно време

Вторник от 14:00 до 15:00 ч.

Четвъртък от 10:00 до 11:00 ч.

Телефон 9635245/493
E-mail pchristov_fce@uacg.bg

Образование

Средно - СПУ ''Христо Ясенов'' - гр. Етрополе - 1976 г. Висш Институт по Архитектура и Строителство - 1984 г. - специалност "ПГС - конструкции"

Езици

Руски език - писмено и говоримо добре. Френски език - писмено и говоримо средно.

Професионални умения

Проектиране на стоманобетонни и стоманени конструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения; Обследване на строителни конструкции; Изпитване и моделиране на строителни конструкции; Оценка на техническото състояние на сгради и съоръжения; Усилване, възстановяване и реконструкция на сгради и съоръжения; Технически контрол и консултантска дейност; Оценка на недвижими имоти.

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - ППП, ТК по част ''Конструктивна'' на ИП; Камара на независимите оценители в България - ОНИ.