Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

арх. Христо Харлов

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство - Докторант

арх. Христо Харлов