Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Снежина Георгиева

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради

гл.ас. д-р арх. Снежина Георгиева
Кабинет А1025
Приемно време
  • Понеделник:  8:30 - 10:00 часа
  • Четвъртък:     8:30 - 10:00 часа

 

Телефон 029635245/751
E-mail sgeorgieva.uacg@gmail.com
Място и дата на раждане София

Лекционни курсове

Жилищни сгради - специализиран курс: "Детски градини".

Езици

Английски език.

Руски език.

Научни и академични длъжности

главен асистент, доктор

Публикации

Георгиева С.  Фактори, влияещи върху развитието на детските заведения в България. Годишник на УАСГ, том XLVI, свитък 1 – Архитектура и градоустройство, 2014г., ISSN 1310-814X.

Георгиева С. Тенденции в изграждането на детските заведения. Годишник на УАСГ, том XLIX, свитък 1 – Архитектура и градоустройство, 2016г., ISSN 1310-814X.

Георгиева С. Принципи на изграждане на архитектурния образ на съвременните детски градини. Годишник на УАСГ, том 51, брой 1, 2018г., ISSN 2534-9759: 
uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2018/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%201/13.pdf

Георгиева С., Иванов В. Жилищни комплекси от затворен тип ситуирани в градската периферия. Годишник на УАСГ, том 52, брой 1, 2019г., ISSN 2534-9759: 
uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2019/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%201/13+.pdf

Георгиева С., Слаев А. Значение и класифициране на жилищните форми. Електронен журнал на ВСУ, Архитектура и строителство, бр.14, 2021г.: 
ejournal.vfu.bg/pdfs/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2001_Classification_21.03.30_formatirana%20%20(1).pdf

Курсови задачи и задания

Информация