Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Преподаватели /

ас. арх. Михаил Арнаудов

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата

ас. арх. Михаил Арнаудов
Кабинет A711
Приемно време

Сряда 13-15ч.

E-mail mihail.g.arnaudov@gmail.com

Лекционни курсове

упражнения по СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО - 2 курс, АФ 

упражнения по АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ - 3 курс, АФ

Езици

Английски - C1;

Френски - B1;

 

Научни интереси

Конструкции от слепена дървесина;

Съвременни конструкции на зални сгради

Членство

Камара на архитектите в България (КАБ);

Съюз на архитектите в България (САБ);