Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Теодора Пейкова

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата

гл.ас. д-р арх. Теодора Пейкова
Кабинет A711
Приемно време

летен семестър 2021/2022г

 • понеделник: 12:15 - 14:15ч.
E-mail peykova_far@uacg.bg
Място и дата на раждане гр.София

Лекционни курсове

СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО за специалности ВК (Водоснабдяване и канализация) и ХС (Хидростроителство), I-ви курс

УПРАЖНЕНИЯ за 2021-2022г.:

 • СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО - специалност Архитектура, II-ри курс
 • АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ - специалност Архитектура, III-ти курс
 • СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО - специалност Строителство на сгради и съоръжения, II-ри курс
 • СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО - специалности ССС, ВК, ХС, ТС, I-ви курс, задочна форма на обучение

 

Образование

 • 2020г. - образователна и научна степен "Доктор" с дисертация на тема "Традиционното строителство с кирпич в България"
 • 2011г. - 2015г. - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - реодвен докторант към катедра "Сградостроителство"/"Технология на архитектурата"
 • 2004г. - 2010г. - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, Магистър специалност Архитектура, дипломант към катедра "Сградостроителство"
 • 1999г. - 2004г. - Софийска математическа гимназия

 

Членство

Камара на архитектите в България (КАБ)

Научни и академични длъжности

 • 2021г. - главен асистент към катедра "Технология на архитектурата", АФ
 • 2020г. - придобиване на образователна и научна степен "Доктор"
 • 2018г. - 2020г. - асистент към катедра "Технология на архитектурата", АФ
 • 2012г. - 2018г. - хоноруван преподавател към катедра "Сградостроителство"/"Технология на архитектурата", АФ

 

Публикации

 • Пейкова, Т. Сгради с носещи стени от кирпич в България. Разпространение. В: Годишник на УАСГ. том XLVI. свитък VIII. Научни изследвания 2012. С., 2013, стр. 37-43, ISSN: 1310-814X
 • Пейкова, Т. Земната архитектура. В: Годишник на УАСГ. том XLVI. свитък I. Архитектура и градоустройство. С., 2014, стр. 263-275, ISSN: 1310-814X
 • Пейкова, Т. Структура на носещите стени от кирпич в българската традиционна практика. В: Годишник на УАСГ. том XLVI. свитък I. Архитектура и градоустройство. С., 2014, стр. 277-287, ISSN: 1310-814X
 • Пейкова, Т. Българската архитектурно-строителна традиция при изпълнението на сгради с кирпич. Класификация и планови схеми. В: Годишник на УАСГ. том 52. брой S1. С., 2019, стр. 553-570, ISSN: 2534-9759