Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Драгомир Вражилски

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

гл.ас. д-р инж. Драгомир Вражилски
Кабинет 305 корпус А
Приемно време

Понеделник 16:00-18:00ч.;

Петък 16:00-18:00ч.

По всяко време в MS Teams

Телефон 0889211941
E-mail dragomir4424@gmail.com

Лекционни курсове

 Строителни машини

Образование

 Висше образование в ТУ-София, образователно-квалификационна степен, „Бакалавър”, специалност „Машиностроене и уредостроене”, професионална квалификация „Машинен инженер”.

 Висше образование в ТУ-София, образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Машиностроене и уредостроене”, професионална квалификация „Магистър инженер”, магистърска програма „Дизайн на Механични Системи”.

Образователна и научна степен „Доктор”, научна специалност 02.01.37 „Пътни и Строителни Машини”.

 

Езици

Английски - В2

Немски-В1

 

Професионални умения

Дизайн на механични системи, моделиране и изследване на процеси и машини от подемнотранспортната, строителната, обогатителната и еко техниката;

Механоматематично моделиране, измерване и анализ на пространствени трептения на машинни агрегати с множество степени на свобода;

Теоретикоекспериментално изследване на технологични процеси в обогатителната промишленост.

 

 CAD/CAM/CAE системи за инженерно проектиране:

Siemens Teamcenter, Siemens NX, Siemens Nastran, ANSYS, Siemens SolidEdge, AutoCAD, SolidWorks,;
      

Математически приложения и приложения за добиване и обработване на данни (data acquisition):

Matlab, Mathematica, OroginLab, Statgraphics, DaisyLab.

 

Информация