Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

ас. инж. Велина Павлова

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Велина Павлова
Кабинет Кафене на етаж 2, нова сграда
Приемно време

Важи за лятната сесия на учебната 2021/2022 година:

Понеделник: 15:30h - 17:00h

Приемното време ще се осъществява присъствено в зала "кафене" на втория етаж в новата сграда срещу стълбите на корпус Б.

 

E-mail vel.stoyanova@gmail.com

Лекционни курсове