Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

ас. инж. Траяна Петрова

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд - Хоноруван преподавател

ас. инж. Траяна Петрова
Кабинет Б6
Приемно време

31.01.2024 г. от 10:30 до 12:30 часа

E-mail tr.petrova_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Упраженения:

Компютърни системи в строителството - специалност ССС, (редовно, задочно)

Автоматизация на инженерния труд - специалност ССС

Програмиране и използване на изчислителни системи - специалност ССС

Образование

2018 - УАСГ (ВИАС), гр. София

2013 - ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък

Езици

 Английски език, немски език