Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

ас. инж. Петър Костов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

ас. инж. Петър Костов
Кабинет 731
Приемно време
Приемно време:
 
Четвъртък     27.01.2022  от 13:00 в 731 каб
Телефон 0892666260
E-mail kostovuasg@abv.bg
Място и дата на раждане София 11.07.1989
Семейно положение Женен

Лекционни курсове

 Пътно Строителство

Стоманобетонен Мост

Пристанища

Образование

 Магистър Застраховане ,Финанси и Управление:  "Бизнес мениджмънт и планиране в строителството" ВУЗФ-София 2018

Магистър Финансист: "Публични Финанси" УНСС-София 2017

Магистър Строителен Инженер: "Строителство на транспортни съоръжения" УАСГ-София 2013

Езикова Гимназия "Пловдив" -гр. Пловдив: Профилирано изучаване на английски език  Пловдив 2008

Езици

 Английски

Научни интереси

Въвеждане на BIM и дигитализация на строителния сектор в България.

Членство

 Член на КИИП, ППП Секция ТСТС

Участие в проектиране и строителство

 ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - ДЕПО "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛ. ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : ОТ  КМ 6+561.05 (КРАЙ НА МС 8) ДО КМ 4+950.00 С 2 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ И ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ПО НАТМ

ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ ДЕПО "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛ. ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ"                                                                                                                      ПЪРВИ ЕТАП - ОТ КМ 4+320.00  ДО КМ 4+950.00 С ЕДНА МЕТРОСТАНЦИЯ

 

ОБЕКТ: „Пътен надлез на „Филиповско шосе“ над „Софийски околовръстен път“ при км 59+500 в участъка от бул. „Добринова скала“ до ул. „Трети март“

ОБЕКТ: Път II-18, СОП в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780

 

ОБЕКТ: „Допълнително задание за Ремонтни работи на път ІІ-37 / Джурово - Етрополе - Златица - Пирдоп /, съгласно ПМС № 19 от 7 февруари 2014г, Приложение № 2, т. 17

Хоби

 Астрономия, Скуба дайвинг