Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

ас. Иглика Недялкова

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

ас. Иглика Недялкова
Кабинет 206
Приемно време

Сряда: 14.00 - 16.00 ч.

Четвъртък.: 10.00 -12.00 ч

 

E-mail nedialkova_far@uacg.bg

Образование

Магистър по Ландшафтна архитектура към Лесотехнически университет гр. София

Магистър по Европейска администрация към Варненски университет "Черноризец Храбър"