Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Преподаватели /

проф. д-р инж. Димитър Димитров

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

проф. д-р инж. Димитър Димитров
Кабинет Б447
Телефон 9635245/526
E-mail simeonovd_fce@uacg.bg
Семейно положение Женен

Образование

Средно специално - Строителен Техникум "Йорданка Николова"- гр.Пловдив, 1977 г. Висш институт по архитектура и строителство - 1984 г. - специалност "ПГС" Доктор по научна специалност 02.15.04 "Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции)

Езици

Английски език - писмено и говоримо добре. Руски език - писмено и говоримо добре.

Професионални умения

Проектиране на стоманобетонната конструкция на жилищни и обществени сгради и мостове. Конслтантска дейност и надзор на посочените видове обекти.

Научни интереси

Изследвания на стомонобетонни мостове и елементите им. Сеизмично изследване на мостове.Сеизмоизолация на мостове

Научна дейност

През 1999 год. защитена докторантура на тема "Изследване на работата на замонолитващи пътни плочи, свързващи широкопоясни греди" От 2002 год- доцент по същото направление Публикации свързани с темата на докторантурата, със сеизмичто изследване на мостове, с неопренови лагери, с проекта "Втори мост на р.Дунав Видин-Калафат" През 2010 год. член на организационния комитет на 7-та международната конференция "Мостове в басейна на р.Дунав", проведена в София през м.10.2010 год.

Членство

КИИП

Участие в научно-изследователски проекти

Към ЦНИП на УАСГ участие в проект за усъвършенстване на норрмативната база за сеизмично проектиране на мостове в България

Участие в международни проекти

През 2002 год. работа в Копенхаген по мостовете от проекта "Високоскоростна ж.п. линия в Тайван" - независима проверка на проектите През 2003 год. работа като местен консултант на Международния консултант на проекта "Втори мост на р.Дунав Видин-Калафат" - консорциум от 3 фирми: "Скот Уилсън" и "Флинт енд Нейл Партнършип" от Великобритания и "Иберинса" от Испания

Научни и академични длъжности

Професор по научна специалност "Строителни конструкции" (Стоманобетонни мостове).

Заместник- Декан на Строителен факултет по учебната част в периода 2008г.- 2012г.

Ръководител катедра "Масивни конструкции" в периода 2012г.- 2017г.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Стоманобетонни мостове; сеизмично изследване на мостове; сеизмоизолация на мостове.

Конспекти

Конспект по "Стоманобетонни мостове" за ССС
проф. д-р инж. Димитър Димитров

Учебни материали

Guidelines for Reinforced Concrete Bridge Project
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. инж. Виктория Стоилова

Guidelines for Reinforced Concrete Bridge Project- Beam Reinforcement Plan M 1:25
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. инж. Виктория Стоилова

Guidelines for Reinforced Concrete Bridge Project- Slab Reinforcement Plan M 1:25
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. инж. Виктория Стоилова

Хоби

Туризъм, у нас и по света