Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Преподаватели /

ас. инж. Теодор Тодоров

Хидротехнически факултет, Катедра Техническа механика

ас. инж. Теодор Тодоров
Кабинет Б 1031
Приемно време

за зимен семестър на 2023/2024 уч.г. (възможни са промени поради размествания в програмите)

вторник 14:30-15:30 часа

сряда 10:30-11:30 часа

 

 


ВАЖНО!
ПО ВРЕМЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ НЯМА ДА ПРИЕМАМ И ПРЕГЛЕЖДАМ ЗАДАЧИ, ИЗПРАТЕНИ МИ ПО И-МЕЙЛ. МОЛЯ, НЕ СПАМЕТЕ ИЗЛИШНО! МОЖЕТЕ ДА ПРЕДАВАТЕ ЗАДАЧИТЕ СИ ЗА ПРОВЕРКА/ЗАВЕРКА В ЧАСА НА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА ИЛИ В ОБЯВЕНОТО ПРИЕМНО ВРЕМЕ.


Моля колеги, които нямат изискуемия минимум заверени курсови задачи по съответната дисциплина до началото на седмицата за заверки, съгласно изискванията на катедрата (Вие си знаете кои сте), да не ме търсят. Те ще получат служебна заверка в съответната канцелария и ще имат възможност да си направят задачите следващия зимен семестър.  

E-mail tstodorov_fhe@uacg.bg

Друга информация

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАВЕРКА

Изискванията за заверка при мен са същите като обявените от катедрата (вижте прикачения на сайта на катедрата файл). 

ВАЖНО!

Студенти от предишни години, незаверили при мен по Съпротивление на материалите /зимен семестър/ или Теоретична механика - част 2 (Динамика), могат да ме потърсят в приемно време за да се уточним с коя група ще посещават упражненията и кой вариант на курсови задачи ще изготвят. Това да се случи не по-късно от 4-та седмица на семестъра. Курсови задачи по Теоретична механика - част 1 и Съпротивление на материалите /летен семестър/ няма да преглеждам през зимния семестър. Тези курсове се провеждат и заверяват през летния семестър.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ, ЗАВЕРЯВАЩИ ПРИ МЕН ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ.2023-2024
Съгласно графика на учебния процес, утвърден от ректора на УАСГ, и изискванията на катедра "Техническа механика":
Седмицата за заверки започва на 08.01.2024г. (понеделник). Това означава, че до петък - 05.01.2024г. (включително) студентите, заверяващи при мен, трябва да имат заверени необходимия брой от курсовите си задачи за семестъра по съответната дисциплина (съгласно изискванията на катедрата). През седмицата за заверки ще се преглеждат само задачите на онези колеги, които са изпълнили горното условие.