Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Преподаватели /

ас. инж. Теодор Тодоров

Хидротехнически факултет, Катедра Техническа механика

ас. инж. Теодор Тодоров
Кабинет Б 1031
Приемно време

14.06. вторник - 12.00 - 13.00 часа

17.06. петък - 15.00. - 17.00 часа

20.06. понеделник 10.30 - 11.30 часа

22.06. сряда 10.30 -12.30 часа

27.06. понеделник 10.30 - 11.30 часа

29.06. сряда 10.30 - 12.30 часа

04.07. понеделник 10.30 - 11.30 часа

06.07. сряда 10.30 - 11.30 часа


ВАЖНО!
ПО ВРЕМЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ НЯМА ДА ПРИЕМАМ И ПРЕГЛЕЖДАМ ЗАДАЧИ, ИЗПРАТЕНИ МИ ПО И-МЕЙЛ. МОЛЯ, НЕ СПАМЕТЕ ИЗЛИШНО! МОЖЕТЕ ДА ПРЕДАВАТЕ ЗАДАЧИТЕ СИ ЗА ПРОВЕРКА/ЗАВЕРКА В ЧАСА НА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА ИЛИ В ОБЯВЕНОТО ПРИЕМНО ВРЕМЕ.
 

ЗА СЕДМИЦАТА 06.06. - 10.06.

понеделник 06.06. - 12:00 - 13:00 часа

вторник 07.07. - 12:00 - 13:00 часа

сряда 08.06. 15:00 - 16:00 часа

четвъртък 09.06. 12:00 - 13:00 часа

петък 10.06. 15:30 - 16:30 часа

Моля колеги, които нямат минимум 3 заверени задачи по Съпротивление на материалите и минимум 4 заверени задачи по Теоретична механика 1 до началото на седмицата за заверки, съгласно изискванията на катедрата (Вие си знаете кои сте), да не ме търсят. Те ще получат служебна заверка в съответната канцелария и ще имат възможност да си направят задачите следващия летен семестър.  

E-mail tstodorov_fhe@uacg.bg

Друга информация

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАВЕРКА

Изискванията за заверка при мен са същите като обявените от катедрата (вижте прикачения по-долу файл). 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ, ЗАВЕРЯВАЩИ ПРИ МЕН ПРЕЗ ЛЕНТИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ.2021-2022
Съгласно графика на учебния процес, утвърден от ректора на УАСГ, и изискванията на катедра "Техническа механика":
Седмицата за заверки започва на 06.06. 2022г. (понеделник). Това означава, че до петък - 03.06. 2022г. (включително) студентите, заверяващи при мен, трябва да имат заверени половината от курсовите си задачи за семестъра по съответната дисциплина.    

Правила за заверка