Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

инж. Диана Бонкова

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд - Докторант

инж. Диана Бонкова
Кабинет Б15
Приемно време

 MS Teams и на имейл адрес.

E-mail diana.bonkova@uacg.bg
Място и дата на раждане София

Лекционни курсове

 КСС

Образование

 Магистър инженер 

Докторант в катедра "Автоматизация на инженерния труд"

Езици

Английски език
Немски език

Публикации

 „Параметрично моделиране - поглед върху методологията и софтуерите, приложими в строителната практика. / Parametric modeling - review of the methodology and a few software, used in the civil engineering“ за участие в V Международна научна конференция „ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ. БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО 2020” – Боровец, март 2020 г.