Начало / Факултети / / Катедри / / Преподаватели /

проф. д-р инж. Марина Трайкова