Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Преподаватели /

ас. инж. Любомир Стоянов

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

ас. инж. Любомир Стоянов
Кабинет бл. 7 - 114
E-mail llstoyanov@mail.bg

Информация