Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Интериор и дизайн за архитектурата / Преподаватели /

ас. арх. Анастасия Кашева

Архитектурен факултет, Катедра Интериор и дизайн за архитектурата

ас. арх. Анастасия Кашева
Кабинет А 1024
E-mail a.kasheva_far@uacg.bg

Лекционни курсове

„Мавританска архитектура“- Гост- лекция към лекционен курс “Интериор” IV курс, VII семестър, катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“, водещ преподавател доц. д-р арх. Ал. Ненкова

Образование

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ),гр. София, България, отчислен докторант с право на защита Юли 2020-Юли 2023, разработка на дисертационен труд -тема „Мавританска архитектурна школа”

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София, България, Септември 2010 – Февруари 2016, Магистър архитект

Езикова гимназия “Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик (английски и френски език), Септември 2005 – Юни 2010, средно образование

СОУ „Георги Брегов“ ,с изучаване на френски език, гр. Пазарджик, Септември 1998- Юни 2005

Езици

майчин език: Български
чужди езици: Английски, Френски

Професионални умения

• Проектиране на бутикови жилищни, обществени сгради и интериори.
• Компютърни умения: 3Ds MAX, AutoCad, Photoshop, Revit,Lumion 3D, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Научни интереси

Курс: -Introduction to Islamic Geometric Design-Eric Broug 2020
Научен семинар: “Научни изследвания 2020г.“ организиран от ЦНИП-УАСГ
Курс: "Академично писане и научна комуникация за докторанти"- Лектор: проф. Иванка Мавродиева
УАСГ 2022
Курс: "Съвети към авторите на научни публикации за успешно публикуване в индексирани издания".- Web of Science- Представителство за България-2022

Членство

 КАБ – Камара на архитектите в България, ППП от 2019   

Участие в научно-изследователски проекти

Международна научна конференция DARCH 2022- 2nd International Conference on Architecture & Design, 2022, Истанбул

Участие в проектиране и строителство

 Архитект - част от колектив от Ноември 2014 до момента

Научни и академични длъжности

Хоноруван преподавател- Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България, Катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“  Февруари 2020 - Юни 2023

Асистент- Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България,            Катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“    Септември 2023 - до момента

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Мавританска архитектура, геометричен дизайн,интериорно пространство

Публикации

Kasheva, A. (2022). CONNECTION BETWEEN MOORISH ARCHITECTURAL STYLE AND BULGARIAN INTERIOR DESIGN STYLE XVIII-XIX, Abstracts&Proceedings of DARCH 2022- 2nd International Conference on Architecture & Design, 2022, (p.37- 41 ) ISBN:978-605-06286-7-8

Kasheva, A. (2023). Computer-aided Moorish geometric design and patterns. Culture and Arts in the Context of World Cultural Heritage. Klironomy, 7 (1), -. Ostrava: Tuculart Edition, European Institute for Innovation Development. DOI:  ‪10.47451/art2023-01-01 

Друга информация