Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Ваня Манева

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Ваня Манева
Кабинет A 1026
Приемно време

Понеделник: 12:00-14:00ч. (с предварителна уговорка по имейл)

E-mail v.maneva_far@uacg.bg

Образование

 • Доктор по Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство, УАСГ 2015
 • Висше - Магистър  архитект, УАСГ 2007

Езици

 • Английски

Професионални умения

 • Предпроектни проучвания в инвестиционното проектиране
 • Архитектурно проектиране
 • Управление на проекти

Научни интереси

 Енергийна ефективност в градоустройството, в условията на променящия се климат и в контекста на устойчивото градско развитие

Научна дейност


Членство

 • КАБ

Участие в научно-изследователски проекти

 • Виргиния Симеонова, Ваня Манева, Теодор Мирчев, Мартин Митков, Веселина Милева, Радослав Георгиев, „Проблеми на градското планиране (селищни елементи) в условията на демократично управление и пазарна икономика в България, на примера на град София“, Договор № 253/21 с ЦНИП на УАСГ, София, 2021г.
 • Стефан Аспарухов, Огнян Симов, Ваня Манева „Новаторски енергоспестяващи мерки за постигане на здравословен микроклимат при саниране на сгради Договор № БН – 187/16 с ЦНИП на УАСГ, София, 2016г.

Участие в международни проекти

В колектив, като главен експерт, в сферата на енергийната ефективност:

 • 2016-2020: GSS-VET по Програма „Еразмус+“
 • 2015-2016: Проект „За енергоефективни и умни публични сгради” по Програма BG04 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (EEA Grants & Norway Grants)
 • 2013-2015: Проект EESI 2020 по Програма „Интелигентна енергия Европа”
 • 2010-2012: Проект REE_TROFIT по Програма „Интелигентна енергия Европа”

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 Енергоефективно градоустройство

Публикации

 • Симеонова, В., Манева, В. Проблеми на градското планиране в условията на демократично управление и пазарна икономика в България, по примера на град София, Годишник на УАСГ, 2022, 55 (3):, 461-471.
 • Манева, В. Значението на инженерните енергийни системи за енергийно ефективно градоустройство в условията на устойчиво развитие, Сборник статии към Научна конференция „100 години от рождението на професор архитект Методи Писарски, 2022, стр.97-112, ISBN 978-954-724-155-8 (печатно издание) ISBN 978-954-724-152-7 (pdf) ISBN 978-954-724-153-4 (CD), София, 2022
 • Манева, В., В. Иванов, „Квартал „София запад“ – проект, постигащ енергийна ефективност в градоустройствен аспект”, Годишник на УАСГ, София, 2020г.
 • Аспарухов, С., О. Симов, В. Манева „Нанокерамичната боя като ефективно средство за превенция от поява на мухъл и плесен“, Годишник на УАСГ, том 50, бр.3, „Научни изследвания- I”, София, 2016-2017, ISSN 1310-814X
 • Манева, В., В. Иванов, „Методика за формиране на енергийно ефективни жилищни територии”, Годишник на УАСГ, София, 2015
 • Манева, В. „Климатични аспекти на енергийно ефективното градоустройство на жилищните територии в България”, сп. „Архитектура”, бр.1, София, 2014
 • Манева, В., В. Иванов, „Енергоефективното градоустройство на жилищните територии – добри чуждестранни практики”, Годишник на УАСГ, Свитък I „Архитектура и градоустройство”, София, 2014
 • Манева, В. „Растителността в жилищните общности”, Доклад за VI Международна научна конференция "Архитектура, строителство - съвременност", ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2013
 • Манева, В. „Сравнителна характеристика и значение на системите за оценяване на енергийната ефективност на жилищни градски територии”, Доклад за „Международна юбилейна научно-приложна конференция”, УАСГ, 2012