Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

инж. Габриела Симеонова

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика - Докторант

инж. Габриела Симеонова
Кабинет 312Р
E-mail gsimeonova_fgs@uacg.bg