Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

ас. инж. Стиляна Любенова

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Стиляна Любенова
E-mail lyubenova.fgs@gmail.com
Място и дата на раждане София

Образование

 Висше - магистър, специалност Геодезия, УАСГ, 2021г.