Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Сия Велева

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

гл.ас. д-р инж. Сия Велева