Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Преподаватели /

ас. инж. Виктория Минковска

Хидротехнически факултет, Катедра Техническа механика

ас. инж. Виктория Минковска
Кабинет Б 1032
Приемно време

 

 

E-mail minkovska_fhe@uacg.bg

Образование

Магистър - Строителство на сгради и съоръжения - англоезично, 2014-2020, УАСГ

Еразъм+ Politecnico di Milano, Италия, септември 2018 - февруари 2019

 

Езици

 Английски - IELTS & Cambridge Advanced English

Членство

 ОПП КИИП

Участие в международни проекти

участник в European Union Civil Portection Mechanism (UCPM) - Technical Expert Course 18.6, Online Training, март 2022