Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

ас. инж. Магдалена Костадинова

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

ас. инж. Магдалена Костадинова
Кабинет Б744
Приемно време

2.02- от 10:00 до 11:00 часа

 

E-mail mkostadinova_fce@uacg.bg

Образование

Висше образование - Магистър-инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС)