Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Даниел Евлогиев

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

гл.ас. д-р инж. Даниел Евлогиев
Кабинет 1112, корпус Б
Приемно време

Вторник 09.15 - 11.15 (в седмицата за заверка всеки ден от 9.15 до 11.15)

E-mail d.evlogiev_fce@uacg.bg

Членство

 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Учебни материали