Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Интериор и дизайн за архитектурата / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Златка Маджарова

Архитектурен факултет, Катедра Интериор и дизайн за архитектурата

гл.ас. д-р арх. Златка Маджарова
Приемно време

 

 

E-mail z.madzharova_far@uacg.bg

Лекционни курсове

 „Формиране на акустичната среда в историята“.

Гост-лекция към лекционен курс “Интериор”, катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“, водещ преподавател доц. д-р арх. Александрина Ненкова.

Образование

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България, Май 2021, Доктор архитект, диплома No 229/25.05.2021, дисертационен труд на тема „Адаптивност на акустичната среда в обществените интериори”

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България, Септември 2010 – Февруари 2016, Магистър архитект, диплома Серия УАСГ-2016, № 44177/2016 , дипломен проект на тема "Асамблея Знаме на Мира"

Езици

Английски

Членство

Union of Architects in Bulgaria - KAB
member · Mar 2019 - Present

The Acoustical Society of America
member · Dec 2018 - Present

Участие в научно-изследователски проекти

2019-2020

Научноизследователски проект на тема Адаптивност на акустичната среда в обществени интериори, финансиран от ЦНИП към УАСГ, в колектив с доц. д-р арх. Александрина Ненкова

Научни и академични длъжности

Главен асистент
Катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България
Септември 2023 – до момента

Хоноруван преподавател
Катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България
Октомври 2020 – Септември 2023

Ключови думи за научно-изследователска дейност

архитектура, адаптивност, интериор, интериорна намеса, акустика, звукоизолация

Други длъжности и дейности

Архитект_Февруари 2023 - до момента
Част от колектив в студио Планинг, с водещ проектант арх. Илиян Илиев

Архитект_Октомври 2020 - до момента
Частна практика като водещ проектант в студио ZM arhitecture and acoustics


Архитект_Юли 2019 - Юли 2022
Част от колектив в Иво Петров Архитекти, с водещ проектант Цветан Петров

Архитект_Юни 2015 - Юни 2019
Част от колектив в Ателие Александрина Ненкова, с водещ проектант доц. д-р арх. Александрина Ненкова
 

Публикации

 Маджарова З., Киречев, А. 2019
Investigation of Sound Insulation Properties of Most Common Partition Walls in Bulgaria
Списание Акустика 2019, брой 21, Националната конференция „Акустика 2019“ към БАН и ТУ, София, ISSN 1312-4897, с. 104-107.

Madzharova Z., Kirechev A. 2019
Acoustic adaptation of performance and lecture spaces in historical buildings
PROCEEDINGS of the International Symposium on Room Acoustics 15 to 17 September 2019 in Amsterdam, Netherlands · Sep 1, 2019

Madzharova Z.,Kirechev A., Antovska M. 2020
Influence of acoustic environment upon work performance in open plan offces.Forum Acusticum, Dec 2020, Lyon, France. pp.2225-2231, 10.48465/fa.2020.1069 . hal-03235304

Хоби

 тенис на корт, тенис на маса, скуош, плуване, ски, кънки на лед