Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Кабинет А1005
Приемно време

вторник 10-12

Телефон +359888514954
E-mail dimkal_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2000

Лекционни курсове

Географски информационни системи - Урбанизъм 2 курс, Архитектура - 5 курс - специализанти към катедра "Градоустройство", Управление в градоустройството и архитектурата - 5 курс

Образование

Магистър по Архитектура 1999г.

Езици

английски и руски

Професионални умения

Градоустройство, Архитектурно проектиране, ГИС

Научни интереси

Приложение на ГИС в Устройственото планиране

 

Членство

КАБ

Участие в международни проекти

 Sofia Airport Terminal 2 New Building 2000-2005

Jeda Airport 2001

St. Marten Airport 2001

Sofia Airport Center 2006-2011