Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

ас. инж. Александър Русев

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

ас. инж. Александър Русев
Кабинет Б15
Приемно време

Приемно време за летен семестър 2023/2024г.:

Вторник - от 10:00 ч. до 11:00 ч.
Четвъртък - от 13:00 ч. до 14:00 ч.
 

За проверка и заверяване на курсови задачи - лично съобщение по MS Teams на arusev_fce@uacg.bg.

E-mail arusev_fce@uacg.bg

Образование

2012г. - 2017г.  Професионална Гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия "Арх. Камен Петокв", гр. Пловдив.
Придобита ТРЕТА степен на професионална квалификация, професионално направление "Строителство"

2017г. - 2023г. Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София.
Разработена и защитена курсова работа към катедра "Масивни Конструкции", на тема "Проектиране на стоманобетонно, пешеходно мостово съоръжение с напрегнат бетон и поетапно изпълнение в Рингстед - Дания"
Придобита образователно-квалификционна степен МАГИСТЪР, професионално направление "Архитектура, Строителство и Геодезия", специалност "Строителство на Сгради и Съоръжения".
 

Членство

 Член на КИИП (София-град) с ограничена проектантска способност.