Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Дилян Благов

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Дилян Благов
Кабинет Б436
Приемно време

Летен семестър на уч. 2023/24 г.:

- вторник и сряда от 14 до 15 ч. в каб. 436.

Телефон 9635245/455
E-mail dblagov_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане XX век
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

Строителна механика - специалност Архитектура (І курс)

Теория на еластичността и пластичността - специалност ССС (ІІІ курс)

Строителна механика І - специалности ХТС/ХМС/ВиК (ІІІ курс)

Строителна статика ІІ - специалност ТС (ІІІ курс, задочно)

Устойчивост на строителните конструкции - специалност ССС (ІV курс, задочно)

Строителна механика ІІ - специалности ХТС/ХМС/ВиК (ІV курс, задочно)

Образование

Висше - ПГС (УАСГ)

Езици

английски и руски - писмено и говоримо

Научни интереси

Строителна механика; нелинейно реагиране на строителни конструкции, подложени на сеизмични въздействия; устойчивост на конструкциите.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

нелинейно реагиране при сеизмични въздействия; pushover analysis; time history analysis

Конспекти

Конспект по Строителна механика
за спец. Архитектура - 2023 г.

Конспект по Строителна механика
за спец. Управление в строителството - 2023 г.

Конспект по ТЕП
за ІІ поток, ССС


Конспект по Строителна статика ІІ част
за спец. ТС, ІІІ курс (задочно)

Учебни материали

Примерни схеми за изпитни задачи
по Строителна механика за Архитектура и УС

Решения на примерните задачи
по Строителна механикаКурсови задачи и задания