Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Дилян Благов

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Дилян Благов
Кабинет Б436
Телефон 9635245/455
E-mail dblagov_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане XX век
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

Строителна механика - специалност Архитектура (І курс)

Строителна механика - специалност Управление в строителството (І курс)

Строителна статика ІІ - специалност ТС (ІІІ курс, задочно)

Устойчивост на строителните конструкции - специалност ССС (ІV курс, задочно)

Строителна механика ІІ - специалности ХТС/ХМС/ВиК (ІV курс, задочно)

Образование

Висше - ПГС (УАСГ)

Езици

английски и руски - писмено и говоримо

Научни интереси

Строителна механика; нелинейно реагиране на строителни конструкции, подложени на сеизмични въздействия.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

нелинейно реагиране при сеизмични въздействия; pushover analysis; time history analysis

Друга информация

Изпити през редовната лятна сесия:

- 11 юли и 13 юли - от 8:30 ч. в зала 501.

През лятната поправителна сесия за студентите от спец. Архитектура:

- 19 юли - от 8:30 ч. в зала 609.

Конспекти


Конспект по Строителна механика
за спец. Архитектура и Управление в строителството


Учебни материали

Примерни схеми за изпитни задачи
по Строителна механика за Архитектура и УС

Решения на примерните задачи
по Строителна механика