Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Константин Друмев

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

гл.ас. д-р инж. Константин Друмев
Кабинет 442
Приемно време

Седмица за отработване и заверка

3-7.06.2024 9:00-13:00

Допълнително приемно време:

10 и 13 юни от 9:00 до 13:00

Последно приемно време за 23-24 учебна година:

17 и 20 юни от 9:00 до 13:00

E-mail drumev_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане Секретно хх.хх.19хх
Семейно положение Женен, две дъщери

Други длъжности и дейности

 Председател на Академичен Демократичен Синдикат - УАСГ

Курсови задачи и задания