Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Александър Трайков

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Трайков
Кабинет Б433
Приемно време

ВНИМАНИЕ: Следващата информация се обновява текущо

 

 Доц. Трайков е в отпуск през м. септември 2023. Ще бъде на работа на 02 октомври. Всички пропуснати лекции, включително тези по избираемата дисциплина Компютърен анализ на конструкции, ще бъдат наваксани в хода на семестъра.

 

 

 

 

 

Приемно време (каб.433)

 

 

Моля следете за актуализация на часа за съответния ден.

 

ВАЖНО: Датата за изпит в есенната поправителна сесия е 22 август (вторник). Начало 9:00

Зала 226.

За всички явяващи се студенти с изключение на тези от III курс, които се явяват на Строителна статика II, е необходим протокол от канцеларията.

Всички трябва да носят ПАПКА със заверени курсови задачи и да са положили успешно предходните изпити към катедрата - за Статика 2 - Статика 1, а за СДСА - Статика 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 029635245/440
E-mail alex_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Строителна статика I и II част за специалност ССС

Строителна динамика и сеизмичен анализ за специалнист ССС

Компютърен анализ на конструкциите за специалност ССС

Метод на крайните елементи (основен и приложен курс) за магистърска програма "Конструктивно инженерство"

Езици

английски, руски, френски

Научни интереси

Компютърно моделиране на строителни конструкции

Нелинейно изследване на конструкции

Сеизмичен анализ на строителни конструкции

Членство

КИИП

IABSE

Научни и академични длъжности

доцент