Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Александър Трайков

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Трайков
Кабинет Б433
Приемно време

ВНИМАНИЕ: Следващата информация се обновява текущо

 

Приемно време: сряда 17:00 часа каб.433

 

 ИВЪНРЕДНА ИЗПИТНА ДАТА по Строителна статика I част

22.05.2024 (сряда) 12:30 зала 610 корпус Б

 

Студентите от сегашния ССС курс 3 поток 2 не е необходимо да заявяват индивидуален протокол в канцеларията на Строителен факултет.

Студентите от предни години, както и тези, които искат да се явят на Строителна статика II част или СДСА, трябва да заявят предварително индивидуален протокол.

 

 

Всички трябва да носят ПАПКА със заверени курсови задачи и да са положили успешно предходните изпити към катедрата - за Статика 2 - Статика 1, а за СДСА - Статика 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 029635245/440
E-mail alex_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Строителна статика I и II част за специалност ССС

Строителна динамика и сеизмичен анализ за специалнист ССС

Компютърен анализ на конструкциите за специалност ССС

Метод на крайните елементи (основен и приложен курс) за магистърска програма "Конструктивно инженерство"

Езици

английски, руски, френски

Научни интереси

Компютърно моделиране на строителни конструкции

Нелинейно изследване на конструкции

Сеизмичен анализ на строителни конструкции

Членство

КИИП

IABSE

Научни и академични длъжности

доцент