Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Катя Белева

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

гл.ас. д-р инж. Катя Белева
Кабинет А303
Приемно време

************************************************
e-mail за кореспонденция: katya_beleva@abv.bg

****************************************************************

Приемното време през седмицата за заверка (10.01 - 14.01.2022 г.):

10.01. (понеделник) - 9:00÷10:00 часа - 4-та група
                         10:00÷11:00 часа - 1-ва и 2-ра група
11.01. (вторник) - 9:00÷10:00 часа - 6-та група
                             10:00÷11:00 часа - 5-та група
12.01. (сряда) - 9:00÷10:00 часа - 1-ва и 2-ра група
                           10:00÷11:00 часа - 4-та група
13.01. (четвъртък) - 9:00÷10:00 часа - 5-та група
                                  10:00÷11:00 часа - 6-та група
14.01. (петък) - 9:00÷10:00 часа - 4-та, 5-та и 6-та група
                                 10:00÷11:00 часа - 1-ва и 2-ра група

!!! Поради здравословни причини, присъственото приемно време на 13.01 (четвъртък) няма да се състои !!!

Посочените часове са за присъствени защити след предадени задачи в MS Teams (Аssignments).


Понеделник, сряда и четвъртък (10.01, 11.01 и 13.01) - от 15:00 до 16:00 часа online консултации в MS Teams (линк за срещата -  ще бъде пускан тук, непосредствено преди началото и).

Допълнително приемно време:

17.01 (понед.) - от 10:00 до 12:00 часа

18.01 (вторник)  - от 9:00 до 11:00 часа

19.01-25.01.2022 г. - отпуск

26.01(сряда) - от 14: 00 до 16:00 часа


 

 

****************************************************************

Изпитни дати по "Технология на строителството" 1част:

31.01.2022 г. -  ССС 6 -та група - зала 810

02.02.2022 г. - ССС 5-та група - зала 810

03.02.2022 г. - ССС 4-та група - зала 810

 

27.01.2022 г. - изпитна дата за студенти с не взети изпити от предишни години (необходимо е да имате изпитен протокол и да се запишете на e-mail: katya_beleva@abv.bg). - зала 811

 

Начало на изпитите - 9:00 часа

 

Относно изпитни дати по "Технология на строителството" - 1-ва и 2-ра част за студентите задочно обучение - моля свържете се с мен по мейл, предварително за уточняване на ден и час за провеждане на изпита.

*********************************************************************************

Телефон 9635245/209
E-mail kmb_fce@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Технология на строителството - I-ва част, специалност ССС

Технология на строителството - II-ра част, специалност ССС

Образование

1992 - 1997 -  студент в УАСГ, специалност ПГС-конструкции, придобита научна степен: магистър

1999 - 2002 - редовна докторантура в УАСГ, катедра ТМС

2002 - 2006 г. - асистент в катедра ТМС

2006 - 2011 г. ст. асистент в катедра ТМС

2011 г. - гл. асистент в катедра ТМС

март 2015 г. - доктор, по професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия", научна специалност 02.15.01. "Технология и механизация на строителното производство", тема на дисертационния труд "Изследвания върху санирането на жилищни сгради"

 

Езици

руски, английски

Научни интереси

Технология на строителството, кофражни системи, монтаж на строителни конструкции.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

саниране на сгради, кофражни системи, монтаж на строителни конструкции

Учебни материали