Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Преподаватели /

доц. д-р инж. Диньо Динев

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Диньо Динев
Кабинет Б1051
Телефон 9635245/665
E-mail dgdinev_fce@uacg.bg

Образование

висше - ВИСИ - специалност Пътно строителство