Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Михаил Матеев

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

гл.ас. д-р инж. Михаил Матеев
Кабинет Б5
Приемно време

Понеделник: 12:00 - 14:00

Вторник : 12:00 - 14:00i

Допълнително приемно време

10.01.2024г:11:00-12:00 

11.01.2024г-12.01.2024г: 8:00-9:30

 

 

Телефон 9635245/306
E-mail mikeamm_fce@uacg.bg
Уебсайт mmateev.wordpress.com
Място и дата на раждане София

Лекционни курсове

 Практически методи за автоматизация и обмен на данни в проектирането

Образование

Промишлено и гражданско строителством УАСГ: магистър

Приложна математика и информатика, ТУ София: магистър

 УАСГ: доктор

Езици

 Български , Английски, Руски

Професионални умения

Проектиране на сгради и съоръжение

Разработка на софтуерни приложения с програмни езици C, C++, VB, C#, JavaScript

Софтуерна архитектура

Проджект мениджмънт

Публикации

 1. Mihail Mateev (2006) Prevention of Building from Pounding in Seismic Areas ,Proceedings of the 20th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER 2006)
2. Mihail Mateev (2012) Using Spatial Data in Microsoft Azure (SQL azure and azure blob storage), ATINER's Conference Paper Series COM2012-0019. Available at http://www.atiner.gr/papers/COM2012-0019.pdf
3. M. Mateev (2012) Migrating structural engineering windows applications to cloud computing environments (Microsoft Azure), International Conference "Automatics and Informatics'2012" Sofia, Bulgaria, 3 - 7 October 2012

4. Mihail Mateev (2012) Opportunities for Automating Seismic Analysis Using the Microsoft Azure Cloud, International Jubilee Conference UACEG2012: Science & Practice (2012)


5. Mihail Mateev (2013) Seismic Analysis Using Cloud Computing (Microsoft Azure), 9th Annual International Conference on Information Technology & Computer Science

Учебни материали