Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Преподаватели /

гл.ас. арх. Ивайло Николов

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата - Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. арх. Ивайло Николов
Приемно време

 

 
E-mail inik_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1976

Лекционни курсове

 

 

Образование

 

 
 
 

Езици

 

 
 
 

Професионални умения

 

 
 
 

Научни интереси

 

 
 
 

Научна дейност

 

 
 
 

Членство

 

 
 
 

Участие в научно-изследователски проекти

 

 
 
 

Участие в проектиране и строителство

 

 
 
 

Участие в международни проекти

 

 
 
 

Научни и академични длъжности

 

 
 
 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 

 
 
 

Други длъжности и дейности

 

 
 
 

Публикации

 

 
 
 

Друга информация

 

 
 
 

Хоби