Начало / Факултети / / Катедри / / Преподаватели /

доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова