Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Преподаватели /

гл.ас. арх. Димитър Тодоров

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата - Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. арх. Димитър Тодоров
Телефон 9635245/361
E-mail dtodorov_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1977 - 2010