Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Преподаватели /

доц. д-р арх. Ангел Мазников

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата

доц. д-р арх. Ангел Мазников
Кабинет А707
Телефон 9635245/599
E-mail arinteh@mail.bg

Информация

Указания [do-110707.03.sgrdo.am-указания]
указания за приложението на наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с провеждането на учебните практики по „архитектурни конструкции” и „сградостроителство”.