Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева

Хидротехнически факултет, Катедра Техническа механика

гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева
Кабинет Б1032
Приемно време

вторник - 10,30-11,30

петък     - 10,00-11,00

 

Дата за изпит  за всички студенти за септември:

 

12.09 (вторник) от 8.00 часа - Теоретична механика - I част (Кинематика и Статика)

 

14.09 (четвъртък) от 8.00 часа - Теоретична механика - II част (Динамика) и Съпротивление на материалите

 

Необходимо е предварително записване от 01.09 до 10.09.2023 на Е-mail doicheva_fhe@uacg.bg (име, фак. номер, специалност, настоящ курс на обучение) и изваждане на протокол от съответната факултетна канцелария. (Протокол не вадят само редовните студенти от ХС и ВК, които изучаваха ТМI летния семестър на 2022-2023 година)

Телефон 9635245/652
E-mail doicheva_fhe@uacg.bg
Уебсайт www.researchgate.net/profile/Albena_Doicheva/contributions
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

 

Катедра "Техническа механика": 

  1. Теоретична механика - I част (Кинаметика + Статика)
  2. Теоретична механика - II част (Динамика) 
  3. Съпротивление на материалите.

 ЦЕСО:

  1. AutoCAD-I част,  
  2. AutoCAD-II част

Образование

01.10.2014 - 31.07.2015 Специализация в Университета на Токио (University of Tokyo, Graduate School of Engineering).

01.06.2012 - 14.05.2014  Докторска степен по научна специалност: "Строителна механика, съпротивление на материалите (Съпротивление на материалите)"

Публикации

1. Албена Дойчева, Изследване на вътрешен рамков възел, Теоретични бележки и експериментални резултати, Издателство „Авангард Прима“ – София, 2016г, ISSN 978-619-160-653-5;

2. Младенов К., А. Дойчева – Напрегнато и деформирано състояние на греди с праволинейна ос и тънкостенни сечения. Теоретични бележки и решени примери,
електронна книга: http://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=293&f=3&dp=35,                                          Университетски център за информационни технологии, УАСГ, ISBN 978-954-724-085-8.
 

 

Книги


Конспекти
Учебни материали

Диаграми на разрезните усилия
гл.ас. д-р Албена Дойчева

Лекции съпромат - II семестър
Гл. ас. д-р Албена Дойчева

Курсови задачи и задания

Курсови задачи по Теоретична механика - II част (Динамика)
Доц. д-р инж. П. Павлов; Гл.ас. д-р инж. А. ДойчеваПравила за заверка

Оценка тест
гл. ас.д-р Албена Дойчева

ДругиИнформация

курс по AutoCAD - представяне
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева

курс по AutoCAD - програма
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева