Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Преподаватели /

доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева

Архитектурен факултет, Катедра Технология на архитектурата - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Кабинет А714
Телефон 9635245/740
E-mail emaldji_far@uacg.bg