Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Преподаватели /

доц. д-р инж.геол. Ася Божинова-Хаапанен

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника - Ръководител катедра

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

доц. д-р инж.геол. Ася Божинова-Хаапанен
Кабинет Р315
Телефон 9635245/234
E-mail assia_bo2002@yahoo.com
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

  • Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology in English for Students from the Faculty of Structural Engineering

Образование

висше - магистър инженер геолог хидрогеолог, Минно-геоложки Университет, 1984г.

Езици

английски - писмено и говоримо,отлично руски - писмено и говоримо, отлично

Професионални умения

преподавателска дейност и научни изследвания в областта на геотехниката, инженерно геоложки проучвания, земно механични изследвания,геотехнически изследвания и проекти в областта на подземно градско строителство, свлачищни и неустойчиви терени, слаби и особени почви

Учебни материали

Rocks and Minerals
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Geological Age of Rocks
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Physico-geological Processes
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Ground Water
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Tectonics and Tectonic Structures
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Earthquakes and Seismology
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Soil Properties
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics