Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници

гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова
Кабинет Б749
Приемно време

понеделник, вторник, четвъртк 10-12

сряда, петък 13,30-15,30

 

 

 

 

                               

 

Телефон 9635245/619
E-mail kina_kutzarowa@abv.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

 1. Специални железници
 2. Железопътно строителство за ССС-АЕО

Образование

2010г. - 2015г. - УАСГ гр. София, ФТС, катедра "Железници"- доктор, 1995г. - 2000г. – УАСГ гр. София - магистър транспортно строителство, специализация железопътно строителство 1991г. – 1995г. – Строителен техникум “Ангел Попов” гр. В. Търново – техник по строителство и архитектура

Езици

английски език руски език

Професионални умения

Строителен инженер по "Транспортно строителство", профил "Железопътно строителство"

Научни интереси

Проектиране и строителство на жп линии
Горно строене на железния път
Въжени линии и специални железници
 

Членство

От 2005 – Член на КИИП (камара на инженерите в инвестиционното проектиране)

Участие в научно-изследователски проекти

2011-2012 Научен проект D47_11 „Изследване на натоварването и спецификация на стълбовете за висящи въжени линии“, ЦНИП при УАСГ
2019 Научен проект БН - 218/19 „Изследване на факторите, обуславящи безопасността на движение на влаковете при спирачен режим", ЦНИП при УАСГ

Участие в проектиране и строителство

По-важни обекти: 2000 Зимница-Стралджа ремонт на малки съоръжения 2001 Вакарел-Веринско авторски надзор 2001 водосток за г.Кунино и др.

Научни и академични длъжности

2003 - 2015 - асистент в кат. "Железници" при УАСГ,София
2016 и до сега - главен асистент в кат. "Железници" при УАСГ,София

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Земно платно, водостоци Железен път, Релсов път, Релса, Траверса, Баласт, Трошен камък Трасе на жп линия, План, Надлъжен профил, Напречни профили Проектиране на жп линии, жп гари

Публикации

 1.  Тасев Йо., Лепоев М. Куцарова К., Норми при проектиране и строителство на жп линии, списание „Железопътен транспорт“, бр. 9/2007
 2. Куцарова К., Анализ на нормативните документи за проектиране на висящи въжени линии, Годишник на УАСГ, Свитък VIII Научни изследвания 2011
 3. Тодоров Ст., Куцарова К., Напрегнато състояние и работа на стълб за висяща въжена линия, Доклади XII Международна научна конференция ВСУ 2012, Том II
 4. Куцарова К., Модел на стълб от висяща въжена линия за изпитване в лабораторни условия, Доклади XII Международна научна конференция ВСУ 2012, Том II
 5. Христов П., Куцарова К, Изпитване на физико-механичен конструктивен модел на стълб за товарна висяща двувъжена линия, Годишник УАСГ, Том XLVI, св. VII
 6. Тодоров Ст., Куцарова К., Определяне на спирачната сила и оценка на опасните участъци по жп мрежата на РБ, XXIV международна научна конференция „Транспорт 2019“, на ВТУ „Т. Каблешков“, списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
 7. Kutsarova-Dimitrova K. S., Researching of the factors determinant safety movement of the train in braking regime – impact of braking force on the superstructure of the railway with regard to the interoperability and the experience of the railway section Gorna Oriahovitsa, 4-th international scientific conference – winter session Industry 4.0 11-14.12.2019 Borovets, ISSN 2535-0153 (Print), ISSN 2535-0161 (Online).
 8. С. Тодоров, К. Куцарова-Димитрова, М. Илиев, Изследване на факторите, обуславящи безопасността на движение на влаковете при спирачен режим, Годишник на УАСГ, Том 53, брой 3 ISSN 2534-9759
 9.  Stoyo Todorov, Kina Kutsatova-Dimitrova, Speed-limiting downhills in the Bulgarian railway infrastructure subsystem (interoperability), Forum of rail transport 10-11.5.2022 Bratislava
 10. Kina Kutsarova-Dimitrova, Reserch of the stress state of a gantry crane trask, International jurnal for science, technics and inovations for the industry Year XVI Issue 4/2022, ISSN print 1313-0226, ISSN Web 1314-507X
 11. Kina Kutsarova-Dimitrova, Stoyo Todorov, Analysis of an existing gantry crane trask on assembly base, International jurnal for science, technics and inovations for the industry Year XVI Issue 6/2022, ISSN print 1313-0226, ISSN Web 1314-507X

 

Книги


Учебни материалиКурсови задачи и задания