Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Транспортни съоръжения / Преподаватели /

доц. д-р инж. Евелина Иванова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

доц. д-р инж. Евелина Иванова
Кабинет Б2б
Приемно време

Приемни часове през безлекционна седмица на летен сем. 2021-2022 уч. г. :

6, 8 и 10 юни 2022 - от 17:00 часа 

7 и 9 юни от 15:15

Възможни са промени, следете на страницата или на вратата на каб. 2Б.

Приемни часове и консултации - летен семестър 2020-2021 уч. година:

Студентите от ССС6 ще имат консултации след изпратен материал на мейла за връзка и индивидуално уговорен час.


 

 

 

Телефон 9635245/661
E-mail eivanova_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

1. Лекционен курс по Транспортно строителство -  159 МВ;
2. Лекционен курс по Пристанища -  122 МВ;
3. Лекционен курс по Въведение в строителството -  122 МВ;
4. Лекционен курс по Екология и опазване на околната среда – 86 МВ.

1. Лекционен курс презентации по Екология и опазване на околната среда –  86 МВ
2. Лекционен курс презентации по Шумово замърсяване и шумозащитни съоръжения - 29 МВ.

Образование

2018 EnEffect – център за енергийна ефективност - Обучение по проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия чрез договор за безвъзмездна финансова помощ №649810 „Пътят към почти нулево-енергийна сграда”.

2014 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София - Доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Строителни конструкции".

2011 - 2013 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София 10.2013 г. Образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Строителни конструкции”. 

2010 Регионален център за дистанционно обучение към ПУ „Паисий Хилендарски” - Консултант по ИКТ.

2009 - 2010 Висше строително училище „Любен Каравелов”, гр. София - Магистър инженер, Специалност “Строителство на сгради и съоръжения”.

1997 - 2003 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София - Магистър инженер, Специалност “Транспортно строителство”.

Друга информация

Zoom meeting.

Topic: Улици за ВиК
Time: Nov 3, 2020 09:30 AM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/81538719614?pwd=UStpZ3lTMis4T3o3dlIrdkMyRkNzdz09

Topic: ШЗ и ШС
Time: Nov 3, 2020 02:30 PM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/6904063537?pwd=RUpUNm5JK2Y0SzNOeGNSTlBTamtBZz09

Topic: Улици за ГФ
Time: Nov 4, 2020 11:30 AM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/89365275436?pwd=Q3R0d2luTFJNZzhDMHBwRm1FSTBDZz09
 
Topic: Пристанища за ТС-СТС
Time: Nov 4, 2020 02:00 PM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/82650347766?pwd=SVRyOWN5NG0zUnNVM0ljakthS3I5Zz09
 
Topic: Пристанищно строителство за ТС-ЖС
Time: Nov 4, 2020 04:30 PM Sofia
https://us05web.zoom.us/j/82427634449?pwd=WE1pMDEyNEpKdElETVlUcTAzbGRkQT09
 

 

 

Преподавателят не използва посочената електронна поща.
 

Поради размера на файловете, лекциите по дисциплините, които води доц. д-р инж. Е. Иванова, не могат да бъдат свалени от сайта и се предоставят от лектора .

Новите указания за проектирането по подземни транспортни съоръжения се предоставят на хартиен носител.

Книги

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО
Проф. д-р инж. Илия Иванчев; д-р инж. Евелина Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 1
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Морски пристанища
д-р инж. Евелина Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 2
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

ОСНОВИ НА СТРОИТЕЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО – Част 3
Проф. д-р инж. Ил. Иванчев, д-р инж. Ев. Иванова

Учебни материали

Подземни транспортни съоръжения
Д-р инж. Евелина Иванова

Шумово замърсяване и шумозащитни съоръжения
доц. д-р инж. Евелина Иванова , доц. д-р инж. Лазар Георгиев