Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели /

доц. д-р мат. Юлияна Бонева

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

доц. д-р мат. Юлияна Бонева
Кабинет Р426
E-mail boneva_fte@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Приложна математика - CCC(англоезично

Статистика - УУЗИ

Образование

Магистър по математика и информатика,ФМИ,СУ"Кл.Охридски"

Доктор по научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката

Езици

Английски и руски език

Научни интереси

Теория на матриците Пертурбационен анализ Приложения на математиката

Научни и академични длъжности

Асистент по математика, кат."Математика" - [2004-2006]

Главен асистент, кат. "Математика"-[2006-2013]

Доцент, кат."Математика" - [2013-]

Друга информация

 Поправителна сесия м. септември 2023

Дати за изпити: 05.09.2023 г. 11.00 часа, зала 316

07.09.2023г. 11.00 часа, зала 316

Публикации


Конспекти

Учебни материали


Хоби

Туризъм