Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Висша геодезия / Преподаватели /

проф. д-р инж. Славейко Господинов

Геодезически факултет, Катедра Висша геодезия

проф. д-р инж. Славейко Господинов
Кабинет Р208
Телефон 02 963 5245/331; 02 963 2892; 0888 636 552
E-mail sgospodinov@mail.bg
Постъпил в УАСГ 1990

Лекционни курсове

Геодезическа астрономия Теория на фигурата на Земята и гравиметрия Геодезически методи в геодинамиката Гравиметрични приложения в геологията и геофизиката

Образование

висше “Инженер по геодезия, фотограметрия и картография” 1986г, ВИАС - София научна степен "Доктор по геодезия" 1990г., ВИАС - София

Езици

руски английски немски

Членство

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България Асоциация на геодезическите фирми Камара на инженерите от инвестиционното проектиране Камара на инженерите по геодезия Член на Съвета на УМО при Министерството на образованието на Руската федерация

Научни и академични длъжности

Декан на Геодезическия факултет при УАСГ

Друга информация

Лиценз за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра

Учебни материали

Мареографни измервания
н.с. д-р Любка Пашова - ЦЛВГ, БАН

Обработка на мареографни измервания – част I
н.с. д-р Любка Пашова - ЦЛВГ, БАН

Обработка на мареографни измервания – част II
н.с. д-р Любка Пашова - ЦЛВГ, БАН