Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Христо Дечев

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Христо Дечев
Кабинет Р425
Приемно време

Консултации в приемно време за летен семестър 2022:

От 9:00 до 10:00 в дните вторник, сряда, четвъртък.

Изпит по МОГИ и Кадастър I част, сряда 25-05-2022 от 13:15 мин

Телефон +359 878 401 600
E-mail hristo.m.dechev@gmail.com
Семейно положение женен с едно дете

Лекционни курсове

 МОГИ, Кадастър I, Кадастър II

Образование

 Висше - магистър по "Геодезия, фотограметрия и картография", ВИАС

 Образователна и научна степен "доктор", УАСГ

Езици

 английски

Научни интереси

 Информатика, кадастър, обработка на геодезични измервания 

Участие в научно-изследователски проекти

 „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване”

Участие в международни проекти

Пилотен проект по програма PHARE за кадастър и имотен регистър - гр. Добрич.

Проект за изграждане на интегрирана информационна система на кадастъра и имотния регистър.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 кадастър, геодезия, информационни системи, ГИС

Друга информация

 Във връзка с настоящата епидемиологична обстановка в страната и в съответствие със Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ, и предстояща изпитна дата към катедра „Геодезия и геоинформатика" за дата 15.11.2021 г. е необходимо предварително записване на мейла на катедрата (geo_fgs@uacg.bg) и копие до изпитващия преподавател, най-късно до 12:00 часа на 12.11.2021 г. Заинтересованите лица е необходимо да отговарят на т. 2 и 15 от Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ. В мейла задължително да присъстват фак. номер, специалност, дисциплина и изпитващ преподавател.

Информация


Хоби

 туризъм и фотография