Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Преподаватели /

доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова

Архитектурен факултет - Зам.-декан по учебната дейност

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради

доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
Кабинет А1010
Приемно време

понеделник и четвъртък: 13-14 часа 

 

 

E-mail edimova_far@uacg.bg
Уебсайт http://jrdesign-bg.com/
Място и дата на раждане гр.София
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

  Теми в Специализиран лекционен курс :

 
1. СЪВРЕМЕННИ ХОТЕЛИ. СТРУКТУРА, ВИДОВЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ. ТЕНДЕНЦИИ В ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНАТА СТРУКТУРА И АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ.
2. ФОРМАЦИИ СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ
3. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ТИПОВЕ ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО  БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ.
4. ЗНАЧЕНИЕ И МЯСТО НА КЪМПИНГИТЕ В СЪВРЕМЕННИЯ УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ. 

 

Образование

 • 1989-1994 Първа Англиийска Езикова Гимназия, гр.София.
 • 1991-1992 “Спесис Колидж”, гр.Хараре, Зимбабве.
 • 1994-1995 Студентка в УАСГ, специалност “ВиК”.
 • 1995-2001 Студентка в УАСГ, специалност “Архитектура”.

Дипломирана като магистър-архитект, отличник на випуск 2001. Награда на САБ за най-добър дипломен проект, награда на НЕК за най-добър дипломен проект.

Езици

 • Английски / отличен
 • Руски / добър

Професионални умения

 • Упражнения и лекции със студентите по архитектура в УАСГ.
 • Проектиране в областта на регионалното планиране, ландшафтната архитектура и градоустройството.
 • Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради.
 • Проектиране на представителни интериорни пространства в жилищни и обществени сгради.
 • Компютърни курсове по WORD,AUTOCAD 14(2000), PHOTOSHOP , Allplan Nemetschek V 16 & V 17, ARCHICAD 6, 3D STUDIO MAX, GIS – ARCVIEW.

Научна дейност

 •  Димова-Александрова, Е. „Типология на апартаментните сгради за временно обитаване по българското черноморско крайбрежие.“ Дисертационен труд, 2014, библиотека УАСГ
 • Димова-Александрова, Е. „КЪМПИНГИ“ - монография, ISBN 978-619-91051-1-5, изд. СТУДИО 17,5-М, София, 2018 г. booksinprint.bg/Publication/Search
 • Димова-Александрова, Е. „ТИПОЛОГИЯ НА АПАРТАМЕНТНИТЕ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ.“ - книга на база на защитен през 2014 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор", ISBN: 978-619-91051-6-0, изд. СТУДИО 17,5-М, София, 2020 г.

 

Членство

член на Факултетния съвет на АФ към УАСГ

член на Камарата на Архитектите в България

член на Съюза на Архитектите в България

 

Участие в проектиране и строителство

 •  
 • Открит конкурс за "Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Детска градина в кв. „Горна баня”, гр. София, ИП – 2019 г., втора награда;
 • Интериорен проект за оптимизиране на акустичната среда в телефонен център за обслужване на клиенти на "Софийска вода" АД, , гр. София - 2019 г.
 • Къмпинг в СО Боруна, гр.Царево - 2019, проект;
 • Ваканционно селище с места за каравани в м.Арапя,общ.Царево - 2018 г., проект;
 • Многофамилна жилищна сграда в кв.“Лозенец – 3 част“, гр.София – 2017 г., в строеж;
 • Жилищна сграда в м. „Гърдова глава“, р-н Витоша, гр.София – 2017 г., в строеж;
 • Вилни сгради с Басейни , местност „Буджака“, гр.Созопол – 2018 г., в строеж;
 • Вилна сграда в гр. Созопол – 2016 г., реализиран;
 • Семеен хотел с магазини в гр. Созопол – 2017 г., в строеж;
 • Жилищна сградa с апартаменти за сезонно ползване в гр.Созопол – 2016 г., реализиран;
 • Предприятие за отглеждане и преработка на риба, с.Черни връх, Община Камено – 2013 г., проект;
 • Жилищна сграда в м.Гърдова глава, р-н Витоша, гр.София – 2014 г.,реализиран;
 • Еднофамилна жилищна сграда в  кв.Бояна, гр.София -2013 г., реализиран;
 • Апартаментна жилищна сграда за сезонно обитаване в к.к. Слънчев бряг Запад,  реализиран;
 • План за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване на кв.29 по плана на гр.София, м. „Манастирски ливади – запад” – 2008 г.;
 • Вилни сгради в м. "Аклади чеири", с. Черноморец, обл. Бургас – 2009 г., реализирани;
 • Сгради за обществено обслужване за нуждите на яхтеното пристанище в  гр.Созопол – 2008 г., проект;
 • Апартаментни жилищни сгради в гр.София, м. Манастирски ливади – запад – 2008 г. проект;
 • Офис сграда в  гр.София, м. Манастирски ливади – запад – 2008 г. проект;
 • Интериорен проект за корпоративна детска градина SIEMENS, ул. Кукуш №1, гр.София – 2008 г. реализиран;
 • Производствена и офис сграда на "БГ Мебел Компания" 00Д, гр.София - 2007 г., проект;
 • Еднофамилна жилищна сграда в гр.София, м.Манастирски ливади-запад,, реализиран;
 • Интериорен проект за апартамент в гр.Несебър, публикация в списание „BRAVACASA”, – 2005 г., реализиран;
 • Интериорен проект за офис-сграда на KPMG в гр.София, РП и АН – 2002 г., реализиран;
 • Интериорен проект за офис-сграда на PRICE WATERHOUSE в гр.София, РП – 2002 г., реализиран;
 • Представителни магазини на Мобилтел ЕАД в гр.Бургас, Г.Оряховица, Хасково, Монтана, Несебър, Плевен, Пловдив, Раковски, Стамболийски, Стара Загора, Търговище, Тутракан, Пещера, Нова Загора, София-Дружба, София-Оборище, София-център, София-Мол Младост – 2007/2008 г., , реализирани;
 • Училище и детска градина на ЧУ "ВЕДА" в гр.София, м."Овча купел" – 2009 г., проект.

 

Участие в международни проекти

 • Проект “Zhailjau Golf Resort” , инвеститор “Kokmaisa”, Almaty, Kazakhstan, в колектив с р-л арх. Павел Иванов (Л.А. Калифорния). 2004 г.
 • Проекти за хотелски комплекси в гр. Цафтат и в гр.Дубровник(х-л “Либертас”), инвеститор MG Холдинг, в колектив с р-л арх.Г.Коларов, 2003 г.
 • обучение на чуждестранни студенти по програма Erasmus+.

Научни и академични длъжности

 доцент, доктор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 Съвременни модели на временно обитаване, апартаментни сгради, вилни селища, къмпинги, мобилни домове, курортни сгради и комплекси, сгради и формации със смесени функции, сглобяеми модули за временно настаняване

Други длъжности и дейности


 • Отговорен редактор за АФ на Годишник на УАСГ

Публикации

 1. Димова-Александрова, Е. „Типология на апартаментните сгради за временно обитаване по българското черноморско крайбрежие.“ Дисертационен труд, 2014, библиотека УАСГ.
 2. Димова-Александрова, Е. „Съвременни стратегии за развитие на временното обитаване в Черноморския регион на България.“ Годишник на УАСГ, Том XLVI, свитък I, 2013-2014г., стр.57-64.
 3. Димова-Александрова, Е. „Модели на развитие на курортните сгради и комплекси по Българското Черноморие.“ Годишник на УАСГ, Том XLVI, свитък I, 2013-2014г., стр.97-105.
 4. Димова-Александрова, Е. „Традиции и съвременност в развитието на курортните комплекси по Черноморското крайбрежие на гр. Варна“ - VIII Международна Научна Конференция по Архитектура и Строителство, "ArCivE 2017", 01 – 03 Юни 2017 г., Варна, бр.1-2017 Сборник доклади, стр.73-82.
 5. Димова-Александрова, Е. „Необходимост и място на къмпингите в съвременния устойчив туризъм.“ Годишник на УАСГ, т. 52, бр.1, 2019 г., 81-100 стр. uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2019/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%201/6.pdf
 6. Димова-Александрова, Е. „Съвременните мобилни домове и къмпинга.“ Годишник на УАСГ, т. 52, бр.1, 2019 г., 125-133 стр.uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2019/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%201/9.pdf
 7. Димова-Александрова, Е. „Видове къмпинги и Архитектурни експерименти.“ Годишник на УАСГ т. 52, бр.1, 2019 г., 101-112 стр. uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2019/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%201/7.pdf
 8. Димова-Александрова, Е. „Архитектура на къмпингите – урбанизиране или бягство в природата.“ Годишник на УАСГ т. 52, бр.1, 2019 г., 113-123 стр. uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2019/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%201/8.pdf
 9. Димова-Александрова, Е. „КЪМПИНГИ“ - монография, ISBN 978-619-91051-1-5, изд. СТУДИО 17,5-М, София, 2018 г.
 10. Димова-Александрова, Е. „Новата стара философия на отдиха". сп.Градът, бр.1, 2020 г. стр.168-173. gradat.bg/spisanie/broy-12020
 11. Димова-Александрова, Е. "Съвременни аспекти на сградите и формациите със смесени функции", Годишник на УАСГ, т.54,бр.2, 2021 г., 321-332. uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2021/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%202/11-A-5.pdf
 12. Димова-Александрова, Е. (2021) „Съвременните къмпинги – алтернатива и устойчив туризъм по време на пандемия“, Доклад на X Международна научна конференция ArCivE 2021, Варна, Сборник доклади 2021, стр.168 - 177, ISSN 2367-7252. events.vfu.bg/arcive/files/2021/Proceedings%20ArCivE%202021.pdf
 13. Димова-Александрова, Е. "Феноменът къмпинг по нашето черноморско крайбрежие - преди и сега", сп.Архитектура, бр.5-6, 2022 г., 111-118. bularch.eu/bg/broy-5-6-2022
 14. Димова-Александрова, Е. (2023) „АРХИТЕКТУРАТА КАТО СОЦИАЛНО ИЗКУСТВО“, Научен сборник „Актуални проблеми на архитектурното образование в първите десетилетия на XXI век“, Кръгла маса 22.12.2022, издание на САБ, София, ISBN: 978-619-91581-6-6
 15. Димова-Александрова, Е., Христова-Димитрова, К., Деянова, Е. (2023) „ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ СЛЕД БЕДСТВИЯ И АВАРИИ. ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ РЕШЕНИЯ.“ XI Международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2023 - 03 Май 2023 г., Варна, България, 2023(4) Сборник доклади, стр. 87-97, ISSN 2367-7252, https://events.vfu.bg/arcive/files/2023/Proceedings%20ArCivE%202023.pdf
 16. Димова-Александрова, Е., Деянова, Е. (2023) „КАЧЕСТВЕНО ОБИТАВАНЕ В МАЛКИ ЖИЛИЩНИ ФОРМИ.“ XI Международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2023 - 03 Май 2023 г., Варна, България, 2023 (4) Сборник доклади, стр. 57-67, ISSN 2367-7252

 

Книги

КЪМПИНГИ
доц.д-р арх.Евгения Димова-Александрова


Конспекти

Учебни материали

Правила за заверка

Други

Информация