Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

ас. инж. Костадин Николов

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Костадин Николов
Кабинет Р409
Приемно време

Поправителна сесия 2020/2021г.:

Изпити и заверки по всички дисциплини, за студенти спец."Геодезия" и спец. УУЗИ: понеделник(13.09.2021г.) и вторник(14.09.2021г.) от 13ч. , корпус Б, з.510 - 511.

Телефон 9635245/347
E-mail nikolovk_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен

Образование

Университет по архитектура строителство и геодезия - София,
специалност "Геодезия, фотограметрия и картография"
Технически университет - София, специалност "Компютърни системи и технологии"

Езици

Руски
Английски
Френски

Професионални умения

Пълна проектантска правоспособност по геодезия и кадастър
Събиране и обработка на пространствени данни
Проектиране и внедряване на геоинформационни системи
Геоинформационни услуги
Администриране на компютърни системи и мрежи

Научни интереси

ГИС и геоинформационни технологии

Събиране и обработка на пространствени данни
Геодезия и кадастър

Математическа статистика
Компютърни системи и технологии

Членство

Член на камарата на инженерите по геодезия (КИГ)
Autodesk Faculty Member (Autodesk Community)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

ГИС, Геоинформатика, Кадастър, INSPIRE, topology, GPS, coordinate transformations

Други длъжности и дейности

Системна поддръжка на учебни лаборатории по кадастър и ГИС